Miljoenen gezinnen
in extreme situaties

928 miljoen mensen lijden wereldwijd honger en 70% onder hen zijn meisjes en vrouwen. In landen zoals Mali en Ethiopië, maar ook Haïti en Laos neemt de hongercrisis ongeziene proporties aan. De impact versterkt genderongelijkheid en dat ziet ook kinder- en meisjesrechtenorganisatie Plan International in de partnerlanden. De humanitaire problemen stapelen zich op, dus trekt de NGO aan de alarmbel.

Doe een gift

De oorlog in Oekraïne, klimaatverandering en het coronavirus zorgen voor een ongeziene escalatie van de voedselonzekerheid. Meisjes en vrouwen lijden het hardst onder deze hongercrisis, stelt Plan International vast in haar honderden projecten wereldwijd. Aandacht voor deze crisis blijft uit, dus lanceert de Belgische tak van de organisatie een fondsenwervende campagne.

HONGER LEIDT TOT GEWELD TEGEN MEISJES

Doordat voedselprijzen wereldwijd de pan uit swingen, krijgen families het steeds moeilijker om voldoende eten aan te schaffen. Meisjes eten dan niet alleen als laatste, bijvoorbeeld om zo een eigen kind te voeden, maar lopen ook andere risico’s. Zij mogen vaak niet meer naar school omdat ze moeten werken.

“Nadat we ons vee verloren door de droogte, moest ik stoppen met school om mijn moeder te helpen door brandhout te verzamelen en verkopen.”  
Elema, 18, Ethiopië.

Meisjes lopen door de hongercrisis ook meer gevaar op een kindhuwelijk, vroegtijdige zwangerschap of seksuele uitbuiting. Ook Rebeca (18) uit Zuid-Soedan werd twee jaar geleden uitgehuwelijkt: “Meisjes zijn een bron van inkomsten voor hun familie. […] Mijn familie deed dit ook, zij kregen zestig koeien in ruil voor mijn huwelijk.” Volgens Plan International is dit voor families in hongersnood een pijnlijke, maar noodzakelijke keuze – een keuze die nooit nodig zou moeten zijn.

Hunger_crisis-2

OEKRAÏNE, DE GRAANSCHUUR VAN DE WERELD BRANDT

De oorzaken van deze hongercrisis zijn veelvuldig en complex. Zo leidt klimaatverandering tot stormweer en droogte, waardoor wereldwijd oogsten vernield worden. Maar ook de oorlog in Oekraïne heeft duidelijke gevolgen.

"De Oekraïense oogst voedt normaal 400 miljoen mensen”, zegt Dr. Unni Krishnan, Humanitair Directeur bij Plan International. “Elke dag dat het conflict voortduurt, zijn de verwoestende gevolgen meer en meer voelbaar. De snel stijgende voedselprijzen maken een slechte situatie nog veel ernstiger."

Volgens de VN lijden vandaag 928 miljoen mensen honger – een toename van 148 miljoen tegenover vorig jaar. Zo’n 44 miljoen onder hen riskeren te verhongeren.

CONSORTIUM 12-12 LID ZET VERDER IN OP HUMANITAIRE HULP

Na een eerdere oproep tot actie in Oekraïne, samen met Consortium 12-12, vraagt Plan International nu dus aandacht en fondsen voor de toenemende hongercrisis. “We blijven zeer actief in Oekraïne, maar zien dat de wereldwijde gevolgen van dit conflict onderbelicht blijven”, zegt Isabelle Verhaegen.  “We schalen onze humanitaire hulp dus op en daarvoor hebben we meer fondsen nodig.”

Plan International werkt wereldwijd in 17 van de zwaarst getroffen gebieden met programma’s om onder meer schoolmaaltijden en andere voedselpakketten te voorzien. Op plaatsen getroffen door droogte werkt de NGO zelfs met de distributie van zaden of vee, zoals koeien of schapen.

“Door te voorzien in deze basisbehoeften van gezinnen, kunnen we ernstige gevolgen voor meisjes voorkomen”, zegt Isabelle Verhaegen nog. “Enkel zo komen hun gezondheid, onderwijs en persoonlijke ontwikkeling niet in het gedrang.”

 
Honger_crisis (1)
MicrosoftTeams-image (10)