belangrijke figuren

Op weg naar een wereldwijde catastrofe

We staan aan de vooravond van een catastrofale voedselcrisis die miljoenen kinderen en gezinnen over de hele wereld treft.

Van Mali tot Haïti tot Ethiopië breiden voedseltekorten zich uit als gevolg van gewapende conflicten, natuurrampen en stijgende voedselprijzen. Door deze crisis moeten veel gezinnen hun huis verlaten. Vluchtelingen, vooral kinderen, meisjes en jonge vrouwen, zijn de eerste slachtoffers van ondervoeding en misbruik. 

De tijd dringt! Deze kinderen hebben dringend onze hulp nodig. Zo willen we het ergste voorkomen. Help ons om deze families van voedsel en water te voorzien. Elke donatie* telt!

* Donaties van minimaal 40 euro per jaar zijn fiscaal aftrekbaar.

Hoe is het zover kunnen komen?

De afgelopen jaren kregen we te maken met verschillende crisissen die elkaar opvolgden. Van aanhoudende conflicten tot de steeds vaker voorkomende natuurrampen en droogtes zorgden ervoor dat vele mensen hun voedselvoorzieningen en gewassen vernietigd zagen. Daarbij kwam dat vele gezinnen tijdens de pandemie hun inkomen verloren en prijzen zagen toenemen. Indien we niet ingrijpen, zou het huidige conflict in Oekraïne de laatste druppel kunnen zijn die de emmer doet overlopen.

MicrosoftTeams-image (6)-3

De invloed van de crisis in oekraïne

Oekraïne wordt wel eens de graanmarkt van de wereld genoemd en dat is een naam die ze niet gestolen hebben. Sommige landen voeren tot wel 90% van hun graan in vanuit Oekraïne. Het conflict in de regio heeft dan ook gezorgd voor enorme prijsstijgingen. Voor de bevolking van de landen in de hoorn van Afrika, waar al hongersnood was, zorgt dit voor catastrofale gevolgen. 

MicrosoftTeams-image (16)

Meisjes worden het hardst getroffen

70% van de mensen die hongerlijden zijn vrouwen en meisjes. Het is namelijk nog steeds zo dat meisjes minder en/of als laatste eten. Binnen families die kampen met voedseltekort of armoede wordt er vaak eerst gekozen om hun dochters van school te halen om water te voorzien, te gaan werken of uitgehuwelijkt te worden. Als we deze ongelijkheid willen stoppen, dan is het van cruciaal belang dat deze families zichzelf in hun basisbehoeften kunnen voorzien. 

MicrosoftTeams-image (20)

Hoe helpt Plan International 

Plan International verhoogt zijn hulp tegen hongersnood in de wereld en verleent hulp in de meest getroffen landen in "17 Hongerpunten". De belangrijkste regio's zijn de Hoorn van Afrika, de Sahel en Midden-Amerika. Wij concentreren ons op dringende humanitaire acties en onze structurele programma's. 

MicrosoftTeams-image (28)

 

onze humanitaire acties

De humanitaire acties van Plan International zijn hoofdzakelijk gericht op het verlenen van de meeste dringende hulp via:

  • de verdeling van voedselpakketten en waterfiltertabletten,
  • financiële ondersteuning van families,
  • het verzekeren van voedzame maaltijden op scholen
MicrosoftTeams-image (30)

onze structurele programma's

Onze programma-aanpak is gericht op de bescherming en ondersteuning van kinderen, specifiek meisjes, door middel van:

  • Verstrekking van onderwijs in noodsituaties en vergemakkelijking van de toegang tot school
  • Bewustmaking van de gemeenschap inzake vroege en gedwongen huwelijken en zwangerschappen.
  • Psychosociale steun en bestrijding van gender-gerelateerd geweld 
MicrosoftTeams-image (29)

Plan Ouderschap, Structurele oplossing 

Behalve directe noodhulp, heeft Plan International wereldwijd ook structurele programma’s om meisjesonderwijs te steunen en kindhuwelijken en tienerzwangerschappen tegen te gaan. Wil jij Plan International graag steunen in deze strijd, bekijk dan zeker eens Plan Ouderschap. 

Lees meer

MicrosoftTeams-image (31)

Nieuws

Meer info over uw gift

Fiscaal attest

Voor elke gift vanaf €40 aan Plan International, heb je recht op een fiscaal attest. Dit wordt jou automatisch toegestuurd in de loop van het volgende jaar. Je recupereert zo 45% van het geschonken bedrag. Voor een gift van €60 bijvoorbeeld geef je dus eigenlijk maar €33 uit.

Hoe worden giften aan Plan International verdeeld?

Plan International gaat op een transparante en correcte wijze om met haar beschikbare fondsen. Regelmatig worden controles uitgevoerd door onafhankelijk instanties alsook is ook Plan lid van de Vereniging voor Ethiek in de fondsenwerving (VEF).

79.4% van de giften wordt besteed aan onze programmawerking. De overige 19% wordt gebruikt voor investeringen om meer inkomsten te genereren voor kinderen en specifiek meisjes, administratie, communicatie en sensibiliserende activiteiten. Uitzonderlijk werd er in het vorige fiscale jaar een reserve aangelegd omwille van de pandemie. Dit om de continuïteit van onze programma’s te verzekeren voor de komende jaren. Meer informatie hierover vind je in ons jaarverslag.

MicrosoftTeams-image (18)-1
MicrosoftTeams-image (10)